VB radí

Túto podstránku sme sa rozhodli zakomponovať do nášho webu kvôli často kladeným otázkam z oblasti predaja nehnuteľností, kde nás kontaktujete prevažne mailovou formou.

Na tejto podstránke sa nachádzajú Vaše časté otázky a odpovede na nich. Tu máte možnosť položiť otázky z oblasti realít, kde sa Vám budeme snažiť čo najpresnejšie odpovedať.

Všetky odpovede sú preverené našim právnikom.

Najčastejšie kladené otázky sú zobrazené verejne. Dúfame, že aj takouto formou Vám zjednodušíme priebeh predaja nehuteľností.

Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď prenajímam byt tak je mojou povinnosťou zo zákona mať ho poistený? ďakujem

Odpoveď: Prenajímateľ nie je povinný na základe zákona dať poistiť prenajímaný byt. Na povinnosti poistiť byt sa však účastníci môžu dohodnúť v zmluve.

Otázka: Dobrý deň, sú peniaze z predaja bytu, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve manželky (manželkin dar) predmetom BSM, ak ku predaju daného bytu došlo ešte počas trvania manželstva?

Odpoveď: Podľa právnej úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov v Občianskom zákonníku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré patria podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov. Byt, ktorý nadobudla manželka darom a mala vo výlučnom vlastníctve nebol predmetom BSM, nakoľko táto vec bola manželkou získaná darovaním. Ak došlo ku predaju tohto bytu hoci ešte aj počas trvania manželstva, tak finančné prostriedky získané z tohto predaja taktiež nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko ide o predaj majetku, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, v tomto prípade Vašej manželky.

Otázka: Dobry den, chcela by som sa vas spytat, s manzelom ideme kupovat od mojho otca chalupu, za cenu aky je znalecky posudok od banky, z ktorej si berieme hypoteku. Tak som sa chcela opytat, ci ja ked kupim dom po otcovi, ci musim vyplatit este aj svoje dve sestry. Dakujem za vasu odpoved.

Odpoveď: Dobrý den, v rámci vlastníckeho práva má Váš otec jednoznačne právo aj s vecou disponovať a to bez zákonného obmedzenia (to je možné iba výnimočne, napr. osobitnou zmluvou príp. výkonom exekúcie). To znamená, že Váš otec má dispozičné oprávnenie realizovať prevod vlastníckeho práva k nehnutelnosti na hocikoho iného. Avšak skutocnosť, že nehnutelnosť prevádza na jedno zo svojich detí a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, nie je dôvodom pre Vaše finančné vyrovnanie sa s ostatnými súrodencami.

Otázka: Ako slobodny mi bol prideleny druzstevny byt ktory som si odkupil od znamej.Po troch rokoch som sa ozenil a po siedmych som si odkupil byt do osobneho vlastnictva.Ma teraz manzelka pravo na polovicu bytu kedze sa budeme rozvadza?Na liste vlastnictva som uvedeny len ja.

Odpoveď: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 705 ods. 2) Občianskeho zákonníka (zákon c. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. Užívanie bytu ostáva tomu manželovi, ktorý ho získal pred pred uzatvorením manželstva, lebo družstevný byt, resp. členský podiel v ňom, je majetkovou hodnotou získanou týmto manželom pred uzavretím manželstva. Takéto riešenie je v súlade s princípom inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva v slovenskom právnom poriadku. Vaša manželka teda nemá nárok na polovicu bytu, avšak ak finančné prostriedky za ktoré ste počas trvania manželstva nadobudli byt do osobného vlastníctva pochádzali z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (laicky povedané ak to boli peniaze zarobené počas trvania manželstva) má nárok na polovicu z týchto peňazí ako kompenzáciu.

Otázka: Dobry den, moja matka dala pred siestimi rokmi prepisat byt na moju sestru prostrednictvom darovacej zmluvy, byt je v os.vlast. a ustne sa vtedy mama dohodla s mojou sestrou,ze mam aj ja polovicny podiel na byte,kedze sme dve sestry. Teraz vsak moja sestra odmieta pri predaji bytu ma vyplatit. Moze moja mama nejakym sposobom darovaciu zmluvu zrusit lebo by to chcela spravit a zobrat naspat byt do jej vlastnictva? Dakujem s pozdravom

Odpoveď: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon c. 40/1964 Zb. v platnom znení) darovacia zmluva musí byt písomná, ak je predmetom daru nehnutelnosť, a pri hnutelnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Ústne dohody preto nemajú vplyv na platnosť darovacej zmluvy. Na platnosť darovacej zmluvy sa teda vyžaduje písomná forma. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je dohoda medzi Vašou matkou a Vašou sestrou o tom, že polovica bytu patrí Vám platná, nakoľko Vám túto polovicu bytu matka nedarovala písomnou darovacou zmluvou. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov,ktoré je dôvodom pre ktorý darca môže požadovať vrátenie daru od obdarovaného v zmysle citovaného ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka je napr. fyzické násilie, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky voči darcovi alebo clenom jeho rodiny, a podobne. Samotná skutocnosť, že sa Vaša matka s Vašou sestrou ústne dohodli, napriek tomu, že celý byt bol darovaný iba Vašej sestre, polovica darovaného bytu patrí i Vám, a Vaša sestra Vám teraz odmieta vyplatiť polovicu peňazí z predaného bytu, však bohužial nemožno považovat za dôvod, pre ktorý by sa Vaša matka podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka mohla domáhať vrátenia daru od Vašej sestry súdnou cestou.

Otázka: V akej výške sa uvažuje pri delení BSM s úverom, vo výške istiny alebo vo výške istiny plus úrok.
Ďakujem.

Odpoveď: Pri BSM sa delia nadobudnuté veci a samozrejme aj záväzky, pričom sa vždy vychádza z toho, že podiely sú rovnaké. Podstatná je nesplatená časť úveru, čiže samozrejme aj úroky. Informácie o stave úveru Vám podá banka.

Otázka: Manžel bez môjho vedomia darovacou zmluvou previedol na svojho synovca pozemok, ktorý mal vo svojom vlastníctve ešte pred našou svadbou. Hoci máme spolu dve deti. Je aj takáto zmluva napadnuteľná?

Odpoveď: To, že máte dve deti na túto skutočnosť nemá vplyv. Pozemok bol vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela a nepatrí do BSM. Váš manžel ním môže disponovať aj bez Vášho súhlasu.

Otázka: PROSÍM VÁS, CHCELA SOM SA SPÝTAŤ, KEĎ MÁ OTEC V DOME DOŽIVOTNÉ PRÁVO, DAJÚ NÁM S MANŽELOM ÚVER? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Nie, banky neakceptujú právo doživotného bývania. Toto vecné bremeno musí byť zrušené.

Otázka: Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, že ak som zdedila po smrti otca 1/3 z rodičovského domu, či to môžem prepísať alebo radšej darovať mojej dcére a či na to potrebujem aj súhlas mojej mamy a sestry. Dedičstvo prebehlo v poriadku, 1/2 domu je mamina a druhá polovica sa rozdelila medzi mňa, sestru a mamu. Ja by som svoje dedičstvo chcela dať dcére. Prosím o radu ako postupovať. Ďakujem

Odpoveď: Môžete pokojne darovať svoj podiel dcére. Len v prípade, že by ste ho chceli predať tretej osobe, by ste museli rešpektovať predkúpne právo ostatných spoluvlastníkov. To nemusíte, ak predávate blízkej osobe, ako napr. Vašej dcére.

Otázka: Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Máme záujem kúpiť dom na hypotekárnu pôžičku. Ale nie je ešte skolaudovaný. Môžem nim ručiť?

Odpoveď: Môžete ním ručiť, predmetom ručenia môže byť aj rozostavaný dom, pozemok a pod.

Otázka: Chcela by som sa spýtať, ak majú manželia rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, môže jeden bez druhého zobrať pôžičku a zároveň založiť tento dom bez vedomia druhého?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nie, takýto právny úkon je neplatný. Bez súhlasu druhého manžela môže jeden manžel vybavovať len bežné veci týkajúce sa bytu, čo založenie bytu rozhodne nie je. V tomto prípade sa vyžaduje súhlas oboch manželov.