spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 052 01 info@vbreality.sk

GDPR + Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov - GDPR

Dokumenty pre informačnú povinnosť (DIP):

https://www.appgdpr.sk/doc/01DK9-SS0KE-RVEX-MNVP-NPXT-QFMB/DIP%20Z%C3%A1sady%20ochrany%20OU.html

 

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle novely zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa informujeme o práve spotrebiteľa na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na VB reality s.r.o. so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vbreality.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým VB reality s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že VB reality s.r.o. porušil jeho práva. Ak VB reality s.r.o. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=SK.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a VB reality s.r.o., vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Dňa 01.02.2016.